Effektevalueringsrapport 2015Nørbygård har udarbejdet en omfattende rapport vedr. “Effektevaluering af den behandlingsmæssige og pædagogiske indsats i 2015”

Se rapporten her!