Familiekurser for pårørende

Familiekurser for pårørende i Nørbygård alkoholbehandling i 2017

– det handler om et godt liv – for alle i familien !

Målgruppe: Pårørende og voksne børn.

Familie-pårørendekurser:

Lørdag den 28. januar 2017

Lørdag den 22. april 2017

Lørdag den 26. august 2017

Lørdag den 25. november 2017

 Formålet med Nørbygårds tilbud til pårørende er:

  • at hjælpe den pårørende til indsigt i egen situation, for bedst muligt at varetage egne behov
  • at der bliver lyttet til den pårørendes oplevelse af situationen
  • at den pårørende finder nye handlemuligheder
  • at den pårørende møder andre med tilsvarende oplevelser og erfaringer

Familiekurser afvikles på Nørbygård.

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.

Yderligere information om familiekurserne sker ved henvendelse til Anne-Mette Dieckmann.
Nørbygård
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500
Mail: noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk