Hvordan foregår indskrivning

Hvordan indskrivning på Nørbygård ?

Kontakt Nørbygård, tlf. 9917 2500 – og få vejledning i, hvordan du kommer i behandling i Nørbygård alkoholbehandling eller får ophold i Nørbygård bosted.

Nørbygård alkoholbehandling

Det påhviler opholdskommunen at tilbyde alkoholbehandling vederlagsfrit. Derfor vil det ofte være efter en henvisning fra opholdskommunens rusmiddelcenter.

En anden mulighed er at søge døgnbehandling betalt via sin arbejdsplads/sundhedsforsikringsordning.

En tredje mulighed er, at borgeren selv henvender sig med ønske om behandling på Nørbygård. Her påhviler det borgeren at betale udgiften til behandling.

Nørbygård bosted

Ønske om ophold i Nørbygård bosted sker ved henvendelse direkte til os. Udgiften ved ophold i Nørbygård bosted betales af pågældendes opholdskommune.

Praktiske oplysninger ved ophold på Nørbygård