Ansvarlig for mit eget liv

“De gode fortællinger” nr. 5

Karin Villerup, Holstebro, har oplevet mange smertefulde tab i sin tilværelse. Det har spillet en rolle i udviklingen af det alkoholmisbrug som førte til et behandlingsophold på Nørbygård i vinteren 2007 / 08.

Som at se en film
Karin mistede for 13 år siden sin datter og fik ikke bearbejdet tabet. Det var medvirkende til, at hun udviklede et misbrug. Kun når hun gik i byen og fik gang i en fest, kunne hun fungere og dulme sin indre smerte. Til sidst var det heller ikke nok, og hun fortæller, at hun oplevede sin egen 60 års fødselsdag som at se en film, hun følte sig ikke i kontakt med nogen eller noget. Hun følte sig egentlig heller ikke påvirket, selv om hun var det, og dagen efter besluttede hun, at nu skulle der ske noget for alvor!

Dagbehandling ikke nok
Karin havde tidligere fået nogle dagbehandlingstilbud, men det havde ikke kunnet fastholde en forandring. Hun fik bevilget et ophold på Nørbygård af sin kommune, der godt kunne se, at der måtte sættes noget andet i værk. Karin kom til Nørbygård i oktober 2007. – Jeg må nok sige, at der skete altså noget, og jeg besluttede, at nu ville jeg tage fat på at rydde op i mit liv både indeni og i ydre ting, siger Karin. Hun fortæller, at hun gennem mange år havde været gået i stå, og bare betragtet livet omkring sig. Så der var noget at tage fat på. Den primære behandling havde Karin godt udbytte af, gennem de tre måneder, og derefter flyttede hun i Midtvejshuset de næste 3 måneder.

Midtvejshuset
Perioden i Midtvejshuset skulle bruges til at øve sig i at være hjemme, og derfor var Karin hjemme meget af ugen og tilbage på Nørbygård de andre dage. Det fik hun stress af, fortæller hun. Men det var godt for noget, for så fik hun lejlighed til at arbejde med sit stressproblem, som hun havde haft med sig i mange år siden et hårdt arbejde ved en fotograf. Og på grund af tilknytningen til Midtvejshuset var hjælpen jo lige i nærheden. Da Karin boede i huset, var den tilbagefaldsforebyggende behandling endnu ikke etableret.

”Jeg fik rigtig megetud af behandlingen”

Udbytte af opholdet
– Jeg fik rigtig meget ud af behandlingen, det er det, der har hjulpet mig til at få et godt liv i dag. Jeg var jo som levende død, siger Karin. Hun mener, at den lange ædru periode og stabiliteten i hverdagen, havde afgørende betydning. – Heroppe lærte jeg blandt andet meget om struktur i min hverdag, og jeg fik lært meget om mig selv, siger hun.

Karin mener også, at hun er blevet bedre til at sige fra og ikke ende med at påtage sig alt for mange ting. Hun har én gang taget et tilbagefald. – Men det var kun 4 øl, så blev jeg bevidst om, hvad der foregik og fik stoppet, fortæller hun. Behandlingsformen på Nørbygård tiltalte Karin meget, og så er det grundlæggende et rart sted at være, mener hun.

Livet i dag
En ny traumatisk oplevelse, da hendes kæreste omkom ved en trafikulykke, har endnu engang kastet Karin ud i en svær livsperiode. Sammen med ham havde hun netop fået genopbygget troen på kærligheden og positive forventninger til fremtiden. Karin har kunnet holde fast på, at hun ikke ville drikke, selv om det var meget svært at miste ham. Men tungt er det. – Jeg skal faktisk endnu engang til at lære at leve. Jeg synes jo, at nu er det nok, det er en stor sorg, siger hun. Men Karin kæmper videre, og er glad for, at hun nu har de redskaber til hjælp som behandlingen på Nørbygård har givet hende.

Forandringer
Karin oplever, at opholdet på Nørbygård har forandret hende meget. Hun er blevet mere ansvarlig for sit eget liv og oplever mere selvstændighed som ædru. – Jeg bruger jo ikke mere værtshusene som en støtte i livet, nu er det helt andre ting, siger Karin. Hun tænker også tilbage på sit ophold som en tid, hvor hun mødte en gruppe medmennesker, som efter hendes mening gjorde en kæmpe indsats for et ædrueligt liv. Det giver styrke at se, at andre også kæmper og når nogle resultater.

Efterbehandling
Karin bruger forskellige efterbehandlingstilbud. Nørbygårdforeningens møder i Skive og Holstebro, og gensynsdagene på Nørbygård. Hun går også en gang om måneden på Alkoholbehandlingscentret i Holstebro, det er hun meget glad for.– De er meget dygtige på centret i Holstebro, og deres tilbud er gode, fortæller Karin.

Karin