Du kan ringe anonymt på

Behandlingstilbud

Behandlingstilbud mod afhængighed

Nørbygård er et specialiseret behandlingstilbud, der dedikerer sig til at tilbyde skræddersyet behandling mod afhængighed af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer. Vores erfarne alkoholbehandlere arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang med det klare mål at støtte de mennesker, der benytter vores tilbud, i at opnå varige livsstilsændringer og et liv uden misbrug.

Nørbygård kendes for at være et mindre behandlingstilbud i trygge og private rammer.
Vores alkoholbehandlingstilbud tager afsæt i en kognitiv referenceramme med udgangspunkt i Cenap-metoden. 
Et behandlingskoncept, hvor både gruppeterapi, individuelle samtaler, psykoedukation og miljøterapi udgør det bærende fundament. Der afholdes ligeledes workshops, hvor aktuelle og relevante temaer tages op.

Læs mere her om Alkoholbehandling hos Nørbygård.

Nørbygård er et rusfrit tilbud, hvorfor der også indledningsvis tilbydes hjælp til rusfrihed. Nørbygård har tilknyttet flere sundhedsfaglige medarbejdere. I et samarbejde med den afhængiges egen læge kan Nørbygård indgå aftale om at forestå abstinensbehandling/-afrusning ved de forventede ukomplicerede forløb. Ved forventet komplekst forløb anbefaler vi, at afrusning opstartes under hospital indlæggelse.

Læs mere her om Afrusning hos Nørbygård.

Nørbygårdforsorgshjem tilbyder midlertidige boliger i henhold til servicelovens §110 med plads til 16 personer. Vores forsorgshjem er åbent for hjemløse eller personer i en funktionel hjemløs situation, der har behov for midlertidig boligstøtte.

Vi opererer under principperne i §110, hvilket betyder, at du selv kan henvende dig direkte til os for at diskutere tilgængelige pladser uden først at skulle igennem en visitationsproces hos din hjemkommune. Ved din henvendelse vil vi sammen vurdere, om du opfylder betingelserne for indkvartering på vores forsorgshjem.

Læs mere her om Forsorgshjemmet hos Nørbygård.

Nørbygård tilbyder §107-bo og træningspladser til personer med komplekse problemstillinger, der forud har været på et forsorgshjem. Målgruppen omfatter dem, hvor der, i samarbejde med deres hjemkommune, er identificeret behov for omsorg, stabilisering og bo-træning før overgang til egen bolig. Beliggende i Thy, tilbyder Nørbygård et trygt og rusfrit miljø med fokus på livskvalitet, selvstændighed og livsduelighed gennem miljøterapi.
 
Læs mere her om Bo-og træningstilbuddet hos Nørbygård.
Scroll to Top

Du kan ringe anonymt på