Du kan ringe anonymt på

Efterbehandling

Nørbygårds efterbehandlingstilbud - og pårørendedage

Efterbehandling foregår på lørdage gennemsnitligt 10 lørdage årligt. Deltagelse i efterbehandlingslørdage starter samtidig med du påbegynder din primære behandling og er under din behandling obligatorisk.

26 ugers efterbehandling
Vi ved at den første tid efter døgnbehandling er sårbar. De nye handlestrategier rettet mod et rus frit liv skal integreres og afprøves i praksis. Der kan undervejs opstå behov for støtte og opfølgning på din primære behandling. Et behandlingsophold på Nørbygård tager højde for den del, hvorfor der i det samlede behandlingstilbud ved udskrivelse indgår 26 ugers efterbehandling målrettet dig, som har gennemført din primære behandling på Nørbygård.  

Efterbehandlings- og pårørendedage for Nørbygård alkoholbehandling i 2024.

- det handler om et godt liv - for alle i familien !

Målgruppe: Nuværende og tidligere beboere, pårørende og voksne børn.

Lørdag den 13. januar 2024, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 10. februar 2024, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 9. marts 2024, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 6. april 2024, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 4. maj 2024, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 15. juni 2024, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 17. august 2024, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 7. september 2024, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 5. oktober 2024, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 2. november 2024, kl. 10.00 – 16.00
Lørdag den 30. november 2024, kl. 10.00 – 14.00

Formålet med Nørbygårds efterbehandlingstilbud:

  • At vedligeholde ædruelighed og forebygge tilbagefald
  • At støtte håndtering af personlige højrisikosituationer
  • At støtte et aktivt liv i personlig vækst
  • At skabe fællesskab og opbygge socialt netværk

Efterbehandlings- og pårørendedage afvikles på Nørbygård.
Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.

Yderligere information om efterbehandlings- og pårørendedage sker ved henvendelse til Anne-Mette Dieckmann og Heidi Foget.

Nørbygård
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 7370 2576
Mail: noerbygaard@noerbygaardcentret.dk

Livslangt tilbud om deltagelse i efterbehandling

Vi ved at den første tid efter døgnbehandling er sårbar. De nye handlestrategier rettet mod et rus frit liv skal integreres og afprøves i praksis. Der kan undervejs opstå behov for støtte og opfølgning på din primære behandling. Et behandlingsophold på Nørbygård tager højde for den del, hvorfor der i det samlede behandlingstilbud ved udskrivelse indgår 26 ugers efterbehandling målrettet dig, som har gennemført din primære behandling på Nørbygård. Efter 26 ugers efterbehandling er det muligt at fortsætte efterbehandling/- deltage i efterbehandlingslørdage livslangt. Her forventer vi du selv tilmelder dig/-dine pårørende og selvfølgelig møder op.

Baggrund
Baggrund

Hvorfor deltage i efterbehandling?

Efterbehandling støtter dig i at vedligeholde din ædruelighed, din helbredelsesplan og forebygger tilbagefald

Hvorfor deltage i efterbehandling - pårørendedage som pårørende?

På Nørbygård tilstræber vi en høj grad af pårørende inddragelse. Som pårørende kan man have brug for nye handlestrategier i forhold til at frigøre sig fra misbrugets konsekvenser.
I pårørendedage er der fokus på at støtte dig som pårørende til indsigt i din egen situation, for bedst muligt at kunne tage vare på egne behov. Der er rum til, at du kan blive lyttet til og fortælle om din oplevelse af situationen. Du vil få øget viden og indsigt i afhængighed og medafhængighed. Herigennem tilegne dig nye handlestrategier. At være pårørende til en man holder af med en afhængighedsproblematik kan være stressfyldt og en psykisk hård belastning. Derfor kan det lindre og hjælpe samt give ny energi og håb at tale med andre med tilsvarende erfaringer og oplevelser.
Gruppen af pårørende arbejder i en isoleret pårørendegruppe, som også er underlagt tavshedspligt. Gruppen kendes som åbenhjertelig, samhørig, tryg og omsorgsfuld samt præget af hudløs ærlighed. 

Baggrund
Scroll to Top

Du kan ringe anonymt på