Du kan ringe anonymt på

Hjemløshed

Hjemløshed

Hvad er hjemløshed?

Hjemløshed er en tilstand, hvor en person ikke har en fast, sikker eller passende bolig. Det er samtidigt en udfordrende realitet, der påvirker samfund verden over.

Udfordringen er ikke blot at stå uden tag over hovedet, hjemløshed er ofte også forbundet med en ustabil tilværelse, sårbarhed, manglende sikkerhed, alkohol og misbrug.

Årsager til hjemløshed

Hjemløshed kan se ud på forskellige måder og påvirke enkeltpersoner, familier, pårørende og samfund på forskellige måder. Baggrunden for hjemløshed er kompliceret. Årsagerne kan være økonomiske problemer, arbejdsløshed, misbrug, psykiske problemer, familiekonflikter, vold, isolation og diskrimination. Disse faktorer kan hænge sammen og forværre situationen, hvilket gør det sværere at afhjælpe hjemløshed.

Konsekvenser

Desværre har hjemløshed alvorlige konsekvenser for de berørte personers liv. Udover de fysiske udfordringer med at finde et sted at sove og mad, står hjemløse også over for mentale og følelsesmæssige udfordringer, som isolation, angst, depression og lavt selvværd. De står ofte over for social udstødelse og stigmatisering, hvilket forværrer deres situation og vanskeliggør deres muligheder for at få hjælp og komme tilbage på rette spor.

Tilbud til personer i hjemløshed

Nørbygård Forsorgshjem er udviklet som et springbræt mod en stabil tilværelse og meningsfuldt liv for dem, der står over for hjemløshed. Med 16 tilgængelige pladser og tilbud i overensstemmelse med Servicelovens paragraf 110 (§110), giver forsorgshjemmet en midlertidig bolig til både hjemløse og funktionelt hjemløse enkeltpersoner.

Vi ved at der ligger forskellige årsager til grund for hjemløshed. Derfor er vores tilgang mere end blot at tilbyde et midlertidigt tilflugtssted. Vi arbejder tæt sammen med vores beboere for at forstå og løse de problemer, der fører til, at de mister deres bolig.

Vores indsatser strækker sig langt ud over det basale, inklusive alt fra rådgivning og støtte til mental sundhed til jobtræning, uddannelsesmuligheder og opbygning af sociale netværk. Vi stræber efter at tilbyde individuelle løsninger, der ikke kun giver øjeblikkelig hjælp, men også langsigtede hjælp og generel forbedring af livskvaliteten.

Gennem et samarbejde med vores erfarne medarbejdere og det omkringliggende samfund, arbejder vi konstant på at skabe et inkluderende og støttende miljø. Vi kommer til at udarbejde en handleplan i henhold til §141, hvor du sammen med din kommune planlægger, hvordan du bedst får en stabil bolig i fremtiden.

Hvordan søger man optagelse på Forsorgshjem?

For at blive indskrevet på et midlertidigt botilbud på Nørbygård Forsorgshjem, skal du være enten hjemløs eller funktionelt hjemløs.

Ifølge §110 er der et selvmøderprincip, hvilket betyder, at du selv kan henvende dig for at søge om en plads, uden behov for først at få en visitation fra din hjemkommune. Når du kontakter os, vil vi sammen vurdere, om du opfylder betingelserne for optagelse på forsorgshjemmet.

Læs om Nørbygårs indsats mod hjemløshed

Scroll to Top

Du kan ringe anonymt på