Du kan ringe anonymt på

Midlertidigt ophold

Midlertidigt ophold

På Nørbygård tilbyder vi et bredt udvalg af støttetilbud til dem, der har brug for midlertidig eller længerevarende hjælp og støtte i deres liv. Hvis du har behov for et midlertidigt opholdssted, et bosted, et botilbud eller individuel bostøtte, så står vores forsorgshjem og personalet klar til at imødekomme dine behov og hjælpe dig på din rejse mod en stabil tilværelse og større selvstændighed.

Servicelovens §110 og §107

Vores midlertidige opholdssted, på Nørbygård Forsorgshjem er et sikkert og støttende sted for dem, der midlertidigt har brug for bostøtte og hjælp. Her følger vi principperne om selvhenvendelse. Det betyder at du kan kontakte os direkte uden forudgående visitation fra din hjemkommune. Vores fokus ligger på at skabe et trygt og rusfrit miljø, hvor du kan arbejde hen imod en tilværelse uden misbrug.

For dem, der har behov for et botilbud, tilbyder vi et hjemligt miljø med tilpassede boliger og individuel støtte. Vores botilbud er skabt til at fremme tryghed og selvstændighed og tilbydes i overensstemmelse med servicelovens §107 og §110. Vi arbejder tæt sammen med dig for at identificere dine mål og behov og tilbyder en koordineret indsats for at hjælpe dig med at opnå dem.

På Nørbygård tilbyder vi også individuel bostøtte til dem, der har brug for hjælp til at opretholde en selvstændig tilværelse. Vores erfarne personale står klar til at lytte til dine behov og tilbyde den støtte du har brug for. Desuden tilbyder vi en bred vifte af indsatser og ressourcer, der kan støtte din personlige udvikling og trivsel.

Scroll to Top

Du kan ringe anonymt på