Nørbygård 2025 plan. - Nørbygård

Nørbygård 2025 plan.Nørbygårds bestyrelse har netop godkendt en ny plan: Nørbygård 2025 – en plan for udbygning og renovering af Nørbygårds fysiske rammer, som efterfølgende er fremsendt til Thisted kommune til godkendelse.
Målet med planen er, at Nørbygård i 2025 skal have bygningsfaciliteter, der lever op til tidens bygningsstandarder, som er handicapvenlige, lavenergi- og klimavenlige boliger og bygninger og som matcher de opgaver, som Nørbygård løser.
Nørbygård 2025 planen kan hentes her.