Nyt -psykiater på Nørbygård - Nørbygård

Nyt -psykiater på NørbygårdNyt på Nørbygård

Psykiater

Vi kan med glæde dele med jer alle, at vi har indgået en samarbejdsaftale med Psykiater Henrik Rindom. Henrik Rindom vil fremadrettet været tilknyttet Nørbygård forsorgshjem og døgnbehandlingstilbud.
Vi har længe set et kæmpe problem i at de borgere, som indskrives på Nørbygård med psykiske problemstillinger bliver afvist i psykiatrien grundet (aktivt) misbrug og ustabilitet. Enkelte bliver henvist til privat praktiserende psykiater, som i praksis har op til 1 års ventetid.

Ligeledes har vi erfaret, at det kan være svært at gøre brug af den ambulante kommunale misbrugsbehandling, hvis man samtidig har psykiske problemstillinger. Den kendte dobbeltdiagnose problematik, hvor borgeren ender imellem de ”berømte 2 stole”.

Vi går en ny hjemløsereform i møde i efteråret 2023. Overskriften er Housing First, en tilgang som taler ind i at borgerne forventeligt vil få kortere ophold på forsorgshjem. Det bliver derfor endnu vigtigere, at udredning og behandling af borgernes ofte komplekse problemstillinger igangsættes så hurtigt som muligt. I den sammenhæng vil Nørbygård og tilbuddets rusfrie rammer gerne bidrage til at skabe værdige og bæredygtige løsninger for den afhængige og dennes familie.

I praksis betyder det, at Nørbygård nu kan tilbyde indsatser – udredning og behandling med fokus på social faglige problemstillinger, afhængighed/- misbrug, fysisk og psykiatriske lidelser.

Præsentation af psykiater Henrik Rindom

Henrik Rindom har en baggrund som maskinarbejder hos FL Smidth, men siden besluttede han sig for at læse medicin, som han færdiggjorde i 1982 i Århus. Han ville dengang gerne være ortopædkirurg, men da han fik et ekstra job på et alkoholambulatorie i 1985, blev han så grebet af, hvad alkohol kunne gøre ved mennesker, at han blev psykiater i stedt for. Siden har han arbejdet som psykiater, men samtidigt interesseret sig for rusmiddelafhængighed og rusmidler.