Du kan ringe anonymt på

Om Nørbygård

Nørbygård

Hvem er vi?

Nørbygård er et center med en bred vifte af specialiserede tilbud målrettet mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer, samt botilbud til mennesker med særlige sociale problemer, herunder misbrug af rusmidler, psykiske problemer, manglende trivsel og som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig.
Nørbygård er opdelt i tre specialiserede tilbud:

Vores værdigrundlag

Nørbygård er en selvejende institution, tilknyttet KFUM´s Sociale arbejde i Danmark, som tager udgangspunkt i det kristne menneskesyn. Det betyder for os, at hvert eneste menneske er unikt og har ret til et værdigt liv og har krav på en værdig behandling.

Anerkendelse

Som medarbejdere møder vi mennesket som det er, på en respektfuld og anerkendende måde. I vores kontakt udviser vi tillid og omsorg. Vi har fokus på ressourcer og kompetencer. Forudsætningen for vellykket ophold/behandling er, at det enkelte menneske deltager aktivt og tager ansvar for eget liv.

Ansvarlighed og rummelighed.

Vores arbejde bygger på ærlighed, ansvarlighed og et højt informationsniveau i forhold til beboere og samarbejdspartnere. Vi har et særligt ansvar for at sikre rummelighed og give plads til forskellighed. Vi er tydelige omkring vore positive forventninger til kolleger og til beboere.

Engagement og loyalitet.

I arbejdet på Nørbygård udviser vi engagement og loyalitet overfor fælles mål og værdier, som bidrager til et godt arbejdsmiljø. Vi står for en professionel faglighed, og lægger vægt på at opbygge bæredygtige relationer.

Nørbygårds mål:

Forsorgshjem

Mål med botilbuddet:

At støtte den enkelte beboer i en helhedsorienteret afklaringsproces, med henblik på egen bolig og afklaring af eventuel støttebehov. Ligeledes at danne ramme for, at beboeren kan træffe personlige valg, med henblik på at nå sine personlige mål for den nærmeste fremtid. Herunder at opnå den størst mulige grad af inklusion/deltagelse/medbestemmelse, det være sig gældende i forhold til:

Alkoholbehandling

Mål med behandlingen:

Nørbygård tilbyder alkoholbehandling mod afhængighed af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer. Nørbygård tilbyder alkoholbehandling mod afhængighed af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer. Nørbygård tilbyder alkoholbehandling mod afhængighed af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer. af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer. 

Efterbehandling på Nørbygård

Tiden efter udskrivning fra døgnbehandling er sårbar. Derfor tilbyder Nørbygård 26 ugers efterbehandling med opfølgning på deltagelse.

Mål for efterrbehandlingen:

Nørbygårds tilbud til pårørende

Nørbygård tilstræber en høj grad af pårørende inddragelse. De pårørende kan have brug for nye handlestrategier i forhold til, at frigøre sig fra misbrugets konsekvenser.
Pårørende inviteres til, at deltage i parsamtaler, familiekurser og pårørendegrupper på Nørbygårds efterbehandlingsdage.

Mål for pårørende tilbuddet:

Scroll to Top

Du kan ringe anonymt på