Efterbehandlings- og pårørendedage - Nørbygård

Efterbehandlings- og pårørendedage

Efterbehandlings- og pårørendedage for Nørbygård alkoholbehandling i 2020.

- det handler om et godt liv - for alle i familien !

Målgruppe: Pårørende og voksne børn.

Familie-pårørendekurser:

Lørdag den 22. februar 2020
Lørdag den 16. maj 2020
Lørdag den 29. august 2020
Lørdag den 14. november 2020


Formålet med Nørbygårds tilbud til pårørende er:

• at hjælpe den pårørende til indsigt i egen situation, for bedst muligt at varetage egne behov
• at der bliver lyttet til den pårørendes oplevelse af situationen
• at den pårørende finder nye handlemuligheder
• at den pårørende møder andre med tilsvarende oplevelser og erfaringer

Familiekurser afvikles på Nørbygård.

Tilmelding til Nørbygård senest en uge før.

Yderligere information om familiekurserne sker ved henvendelse til Anne-Mette Dieckmann og Frank Kristensen.

Nørbygård
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500
Mail: noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk