Medlemsskab NBGF - Nørbygård

Medlemsskab NBGF

Bliv medlem af NØRBYGÅRDFORENINGEN

Nørbygårdforeningen er en forening for:

 • tidligere og nuværende brugere af Nørbygård
 • pårørende
 • frivillige medarbejdere
 • støttemedlemmer
 • andre interesserede

Vi laver aktiviteter, som er med til at

 • øge livskvaliteten
 • skabe fællesskab
 • opbygge socialt netværk
 • forbedre situationen omkring udskrivning
 • forebygge nye institutionsophold

Vi mødes f.eks. til hyggeaftener, diskussioner, udflugter og weekend-ture.

Har du lyst til at

 • få yderligere oplysninger
 • høre om aktiviteter, hvor du bor
 • blive støttemedlem
 • blive frivillig medarbejder

… så kontakt os!

Årligt medlemskontingent: kr. 150,-

Husstandsmedlemsskab: kr. 250,-

Gavebidrag indbetales på gironr. +73< +87809285<

Eller bankkonto reg. nr. 9111 konto nr. 0002437899

CVR/SE-nr. 25 85 04 91
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm.
Telefon: 99 17 25 00

Indmelding i Nørbygårdforeningen