Økonomi – revisorerklæring – tilsynsrapport – arbejdstilsyn - Nørbygård

Økonomi – revisorerklæring – tilsynsrapport – arbejdstilsyn

Takster for Nørbygårds serviceydelser i 2023:

ALKOHOLBEHANDLING: Sundhedslovens § 141.

Inkl. efterbehandling og tilbud til pårørende

TAKST PR. DØGN 2023: Kr. 2.200,- pr. døgn
 
TAKST FOR KLLIPPEKORT,
UDSLUSNINGS- OG MENTORTILBUD:
Aftales individuelt.
 
BOTILBUD – MIDLERTIDIGT: Servicelovens § 110.

inkl. efterforsorg.

TAKST PR. DØGN 2023: Kr. 1.800,- pr. døgn – heraf ydes 50 % i statsrefusion
BRUGERBETALING FOR KOST: Kr. 77,- pr. døgn.
BRUGERBETALING FOR LOGI: Kr. 96,71,- pr. døgn. Vejledende takst, såfremt beboeren ikke har andre boligudgifter. Betaling for logi sker til handlekommunen efter en individuel vurdering.
REVISORERKLÆRING TAKSTBEREGNING NØRBYGÅRD Se revisorerklæring for 2022 - revisorerklæring for 2021 - revisorerklæring for 2023
SOCIALTILSYN NORDS TILSYNSRAPPORT Læs tilsynsrapporten for Nørbygård Bosted her
Læs tilsynsrapporten for Nørbygård Alkoholbehandling her

 

RAPPORT FRA ARBEJDSTILSYNET

RAPPORT FRA STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED

 

Læs rapport fra Arbejdstilsynet her

Endelig rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed  - læs den her

Det er beboerens hjemkommune der betaler en takst pr. døgn for behandling/ophold på Nørbygård.

For yderligere information om økonomi mv. kontakt os:

Nørbygård
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 73702576
Mail: noerbygaard@noerbygaardcentret.dk