Alkoholbehandling - Nørbygård

Alkoholbehandling

Nørbygård – alkoholbehandlingscenter

Nørbygård alkoholbehandlingscenter tilbyder behandling mod afhængighed af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer med henblik på at den enkelte kan få et rusfrit liv.

Behandlingen er baseret på indlæring af tilbagefaldsforebyggelse med udgangspunkt i metoder udviklet af psykolog Terence T. Gorski. Der arbejdes med kognitive behandlingsmetoder, som ifølge mange internationale undersøgelser har dokumenteret effekt ved behandling af rusmiddelafhængighed.

Behandlingen foregår i form af problemløsende gruppeterapi, undervisning, samt terapi og samtaler i mindre grupper. Desuden er der sideløbende individuelle samtaleforløb, der tilrettelægges efter behov.

Behandlingen støtter sig til evidensbaserede studier og vi anvender anerkendte behandlingsmetoder. Behandlingen varetages af et tværfagligt team af faguddannede og specialtrænede medarbejdere.

Der arbejdes udfra en individuel tilrettelagt behandlingsplan, som danner ramme for behandlingsforløbet, hvor mål og valg af metode tilpasses den enkeltes behov. Behandlingsplanen udarbejdes på baggrund af en personlig screening/undersøgelse af misbrugets omfang. Endvidere tilbydes der en psykologisk personlighedstest.

Mål med behandlingen

 • at den afhængige bliver i stand til at få en aktiv tilværelse uden brug af alkohol, piller og andre stemningsændrende stoffer.
 • at den afhængiges familie, børn og pårørende gør sig fri af misbrugets konsekvenser.
 • at den afhængige opkvalificerer mulighederne for at kunne fungere både privat og på arbejdsmarkedet.

Elementer og temaer i behandlingen

 • alkoholens virkninger og skadevirkninger
 • abstinenser og senabstinenser
 • erkendelse, accept og motivation for forandringer
 • tilbagefaldsprocessen med fokus på tanker, holdninger og handlinger, der kan føre til tilbagefald
 • kortlægning af højrisikosituationer og personlige advarselstegn
 • udvikling af en ny måde at håndtere tanker, følelser og adfærd.
 • afhængighedens betydning for familien og roller i familien
 • deltagelse og inklusion i AA og/eller andre selvhjælpsgruppeaktiviteter
 • planlægning af efterbehandling
 • planlægning af tilværelsen efter behandlingen

Sundhedsfremmende aktiviteter

I Nørbygårds behandlingsprogram indgår undervisning i sundhedsfremmende aktiviteter. Der er fokus på regelmæssig og sund levevis, herunder sund kost, regelmæssig motion og forebyggelse af stress. Usund levevis påvirker hjernen og øger dermed risikoen for tilbagefald.

Nørbygård tilbyder øreakupunktur efter NADA-modellen, som er virksom i forhold til abstinenser og stoftrang, fysisk og psykisk uro, anspændthed, irritabilitet m.m. NADA behandlingen betragtes som bivirkningsfri og har en forebyggende effekt. Det er vores erfaring, at akupunktur giver øget trivsel og reducerer forbruget af medikamentel behandling.

I behandlingen træner vi i mindfulness med henblik på at håndtere indre uro, stress og forebygge tilbagefald.

Behandlingens varighed

Behandlingens varighed aftales individuelt og søges afdækket inden behandlingen påbegyndes. Nørbygård tilbyder behandlingsforløb af 6-16 ugers varighed i primærbehandling. Behandlingens varighed afhænger af hvilke konsekvenser misbruget har haft for den enkeltes helbred, sociale relationer, tilknytning til arbejdsmarkedet m.v.

Visitation til alkoholbehandling

Nørbygårds alkoholbehandling tilbydes jf. Sundhedslovens § 141. Det påhviler opholdskommunen at tilbyde alkoholbehandling vederlagsfrit. Ved behov for et behandlingsforløb på Nørbygård kan dette ske efter en henvisning fra opholdskommunens misbrugscenter.

Nørbygård tilbyder desuden intensive behandlingsforløb i samarbejde med private arbejdspladser og arbejdspladsens sundhedsforsikring.

Der er også mulighed for, at borgeren selv henvender sig med ønske om behandling på Nørbygård. Ved denne indskrivningsform påhviler det borgeren at betale udgifter til behandlingen.

Ved ønske om behandling på Nørbygård aftales, der som hovedregel et forbesøg, hvor Nørbygårds behandlingstilbud præsenteres, og hvor der redegøres for behandlings ønsker og -behov.

Læs hele dokumentet her:

Ønske om Nørbygårds alkoholbehandlingstilbud rettes til:

Nørbygård
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
tlf. 73702576
noerbygaard@noerbygaardcentret.dk
www.noerbygaardcentret.dk