Efterbehandling - Nørbygård

Efterbehandling

Nørbygård tilbyder efterbehandling indenfor de første 6 måneder efter afsluttet primærbehandling. Nørbygårds efterbehandlingstilbud omfatter deltagelse i månedlige efterbehandlingslørdage, samt tilbud om individuelle samtaler.

Hertil kommer tilbud om mødeaktiviteter i Nørbygårdforeningens lokalgrupper samt anbefaling af deltagelse i selvhjælpsgrupper i ædru fællesskab.


Mål med efterbehandlingen

  • at vedligeholde ædruelighed og forebygge tilbagefald
  • at støtte håndtering af personlige højrisikosituationer
  • at støtte et aktivt liv i personlig vækst
  • at skabe fællesskab og opbygge socialt netværk

Efterbehandlingen er obligatorisk og er inkluderet i takstbetalingen for døgnprisen i primærbehandlingen.

 

Se yderligere information om efterbehandling her