Hvordan foregår indskrivning - Nørbygård

Hvordan foregår indskrivning

Hvordan indskrivning på Nørbygård ?

Kontakt Nørbygård, tlf. 73702576 – og få vejledning i, hvordan du kommer i behandling i Nørbygård alkoholbehandling eller får ophold i Nørbygård forsorgshjem.

Nørbygård alkoholbehandling

Det påhviler opholdskommunen at tilbyde alkoholbehandling vederlagsfrit. Derfor vil det ofte være efter en henvisning fra opholdskommunens rusmiddelcenter.

En anden mulighed er at søge døgnbehandling betalt via sin arbejdsplads/sundhedsforsikringsordning.

En tredje mulighed er, at borgeren selv henvender sig med ønske om behandling på Nørbygård. Her påhviler det borgeren at betale udgiften til behandling.

Nørbygård forsorgshjem

Ønske om ophold i Nørbygård forsorgshjem sker ved henvendelse direkte til os. Udgiften ved ophold i Nørbygård forsorgshjem betales af pågældendes opholdskommune.