Nørbygård forsorgshjem - Nørbygård

Nørbygård forsorgshjem

Nørbygårds forsorgshjem er tilbud om midlertidig ophold, omsorg og støtte, for mennesker med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Målgruppen er også kendetegnet ved at have misbrugsproblemer, psykiske problemer, mistrivsel og massive sociale problemer.

Ved ophold i Nørbygårds forsorgshjem arbejdes der med en helhedsorienteret social afklaring og der udarbejdes en individuel opholdsplan. Der arbejdes med motivation til at lave forandringer, som kan forbedre ens levevilkår, herunder fokus på fremtidig bolig behov.

Under opholdet vil beboerne have tilknyttet en kontaktperson, som yder samtaler, støtte og omsorg med udgangspunkt i personlige problemstillinger. Der vil ligeledes være mulighed for at få socialrådgiver bistand. 

Mål med botilbuddet

At støtte den enkelte beboer i en afklaringsproces og danne ramme for at træffe personlige valg med henblik på at nå sine personlige mål for den nærmeste fremtid, herunder at opnå den størst mulige grad af:

 • selvforsørgelse
 • funktion på arbejdsmarkedet
 • funktion i egen bolig
 • funktion socialt/familiemæssigt
 • håndtering af eventuelt misbrug/afhængighed
 • øget trivsel og livskvalitet
 • inklusion

Bostøtte

Beboerne står for egen forplejning og de almindelige daglige opgaver, som rengøring, madlavning og indkøb. Personalet yder støtte til disse aktiviteter, herunder udarbejdelse af sunde kostplaner og madlavning, personlig hygiejne, personlig struktur i hverdagen og til et godt samspil og fællesskab med de andre i boenheden.

Indhold i hverdagen

Beboerne vil under ophold i bostedet få hjælp og støtte til:

 • at udarbejde en opholdsplan
 • en lægelig og medicinsk afklaring
 • at have en hverdag uden misbrug af rusmidler
 • at træne opgaver omkring almindelig dagligdags levevis
 • at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter
 • at deltage i aktiviteter, der målretter sig arbejdsmarkedet
 • at udarbejde en personlig handleplan efter opholdet
 • drivkraft i eget liv

 

Hent hele dokumentet HER