Pårørende - Nørbygård

Pårørende

Familieperspektivet i alkoholbehandlingen

I Nørbygårds behandlingskoncept arbejdes der målrettet ud fra, at når en person i familien drikker for meget alkohol, påvirkes alle i familien af alkoholmisbruget. Derfor inviteres nærmeste pårørende til at være en del af behandlingen.

Formål med Nørbygårds tilbud til voksne pårørende er:

  • at hjælpe den pårørende til indsigt i egen situation, for bedst muligt at varetage egne behov
  • at der bliver lyttet til den pårørendes oplevelse af situationen
  • at den pårørende finder nye handlemuligheder
  • at den pårørende møder andre med tilsvarende oplevelser og erfaringer

Familiekursus og pårørendegrupper.

I forbindelse med et behandlingsforløb inviteres de nærmeste voksne pårørende (ægtefæller, voksne børn, forældre og søskende) til at deltage i et familiekursus, der udbydes løbende på Nørbygård. Der undervises i begrebet medafhængighed og i hvorledes familiemønstret påvirkes af alkoholmisbruget. Der er fokus på rollefordeling og kommunikation i familien

Der samarbejdes med familien om at skabe forandringer og udvikling og igen få øje på hinandens ressourcer. Der undervises i og arbejdes med konfliktløsning.

For par tilbydes der tre parsamtaler i løbet af en primærbehandling med fokus på parrets måde at kommunikere og leve sammen på. Er der behov for yderligere samtaler kan dette aftales individuelt.

Til voksne pårørende tilbydes der desuden deltagelse i Nørbygårds pårørende grupper. Pårørendegrupper  mødes på Nørbygårds mdl. efterbehandlingslørdage.
Her er der fokus på de pårørendes trivsel, medafhængighed og personlige vækst

Tilbud til børn og unge i familier med alkoholmisbrug

Nørbygård har stor opmærksomhed på børn og unge, som vokser op i familier med alkoholmisbrug. For børnene er forældrenes alkoholmisbrug ofte et tabubelagt emne, som er forbundet med skyld og skam over, at far og/eller mor drikker.

Det påvirker børn at vokse op i en familie med alkoholmisbrug. Derfor er det vigtigt, at barnet og den unge får sat ord på sine oplevelser af, hvordan det er at vokse op i en familie med alkoholmisbrug.

For afhængige, der har mindreårige børn, kan der tilbydes afholdelse af familiemøder, hvor barnet får mulighed for at dele sine oplevelser og følelser af at have en forældre, der har et misbrug af alkohol.

I løbet af vores kontakt med det enkelte barn er det vigtigt for os generelt at skabe åbenhed og formidle nedennævnte budskaber:

  • det er ikke barnets skyld, at mor eller far drikker
  • det er tilladt barnet at tale om alkoholmisbruget
  • barnet kan ikke helbrede mor eller far
  • mor eller far kan få det godt igen
  • barnet kan selv have brug for hjælp
  • barnet har ret til at have det godt.

Har barnet særlige behov, kan Nørbygård tilbyde at lave individuelle aftaler om samtaler med barnet i samarbejde med forældrene og barnets opholdskommune. Denne ydelse er ikke inkluderet i takstbetalingen, hvorfor bevillig fra barnets  opholdskommune er nødvendig.