Hvad er Nørbygård - Nørbygård
Blomster

Blomster

Hvad er Nørbygård?

Nørbygård – alkoholbehandlingscenter og forsorgshjem.

Nørbygård er et center med en bred vifte af specialiserede tilbud målrettet mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer, samt botilbud til mennesker med særlige sociale problemer, herunder misbrug af rusmidler, psykiske problemer, manglende trivsel og som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig.

Nørbygård er opdelt i tre specialiserede tilbud:

  • Alkoholbehandlingsenhed, jf. Sundhedslovens § 141, målrettet mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer.
  • Forsorgshjem, jf. Servicelovens § 110, tilbud om midlertidig ophold, omsorg og støtte for personer med særlige sociale problemer, herunder misbrug af rusmidler, psykiske problemer, manglende trivsel og som ikke har eller ikke kan ophold sig i egen bolig.
  • Efterbehandlingsbotilbud, jf. Sundhedslovens § 141, målrettet personer der har gennemført et primært behandlingsforløb og som har behov for et længerevarende efterbehandlingsforløb.

I alkoholbehandlingen har vi et børne- og familieperspektiv, da alkoholmisbrug påvirker alle i familien. Derfor har Nørbygård også tilbud til pårørende og børn.

Nørbygårds behandlingstilbud kan også modtages ambulant.

Klik ind på de enkelte tilbud og få yderligere information.