Projekter - Nørbygård

Projekter

Projekt: Nørbygård 2025 plan.

Nørbygårds bestyrelse har netop godkendt en ny plan: Nørbygård 2025 – en plan for udbygning og renovering af Nørbygårds fysiske rammer, som efterfølgende er fremsendt til Thisted kommune til godkendelse.
Målet med planen er, at Nørbygård i 2025 skal have bygningsfaciliteter, der lever op til tidens bygningsstandarder, som er handicapvenlige, lavenergi- og klimavenlige boliger og bygninger og som matcher de opgaver, som Nørbygård løser.

Nørbygård 2025 planen kan hentes her.

Projekt: Kvalitetsmåling 2014

Nørbygård har i perioden fra november 2010 til januar 2011 gennemført en kvalitetsmåling, som har til formål at dokumentere den oplevede kvalitet, som Nørbygård leverer. Projektet er udarbejdet i samarbejde med erhverspsykolog Klaus Falkenberg, her er nogle af konklusionerne.

Hele rapporten kan downloads her.

Konklusioner

Borgerne som har været i alkoholbehandlingen på Nørbygård har rigtig gode muligheder for at lykkedes i deres videre liv, idet de med god sandsynlighed:

  • Kan blive/forblive selvforsørgende
  • Vil forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet
  • Oplever bedre fysisk og psykisk velvære
  • Holder fast i relationen til Nørbygård i efterbehandlingen
  • Lever et ædru/rusfrit liv
  • Undgår (for mange) tilbagefald

Lederne af misbrugscentrene mener, at Nørbygård:

  • Lever op til aftaler og forventninger om samarbejde
  • Faglig kvalitet

Medarbejderne i misbrugscentrene er:

  • ”Særdeles tilfredse” med samarbejdet omkring borgerne.

Borger der levet et ændru/rusfrit liv efter Nørbygårdbehandlingen.


Borger der har oplevet BEdring, UÆndret eller DÅrligere fysisk tilstand efter Nørbygård.


Borger der har oplevet BEdring eller UÆndret psykisk tilstand efter Nørbygårdbehandlingen.


Borgere der nu har BEdre eller UÆndret tilknytning til arbejdsmarkedet efter Nørbygårdbehandlingen.