Værdigrundlag - Nørbygård

Værdigrundlag

Nørbygårds værdigrundlag

Nørbygård er en selvejende institution, tilknyttet KFUM´s Sociale arbejde i Danmark, som tager udgangspunkt i det kristne menneskesyn. Det betyder for os, at hvert eneste menneske er unikt og har ret til et værdigt liv og har krav på en værdig behandling.

 

Anerkendelse.

Som medarbejdere møder vi mennesket som det er, på en respektfuld og anerkendende måde. I vores kontakt udviser vi tillid og omsorg. Vi har fokus på ressourcer og kompetencer. Forudsætningen for vellykket ophold/behandling er, at det enkelte menneske deltager aktivt og tager ansvar for eget liv.

 

Ansvarlighed og rummelighed.

Vores arbejde bygger på ærlighed, ansvarlighed og et højt informationsniveau i forhold til beboere og samarbejdspartnere. Vi har et særligt ansvar for at sikre rummelighed og give plads til forskellighed. Vi er tydelige omkring vore positive forventninger til kolleger og til beboere. Vi anvender en åben, ærlig og direkte kommunikation.

 

Engagement og loyalitet.

I arbejdet på Nørbygård udviser vi engagement og loyalitet overfor fælles mål og værdier, som bidrager til et godt arbejdsmiljø. Vi står for en professionel faglighed, og lægger vægt på at opbygge bæredygtige relationer.

Nørbygård, februar 2019

 

Hent her