Visitation - Nørbygård

Visitation

Visitation til Nørbygårds alkoholbehandling

Nørbygårds alkoholbehandling tilbydes jf. Sundhedslovens § 141. Ønsker om et behandlingsforløb på Nørbygård sker ved henvendelse til os. Det påhviler opholdskommunen at tilbyde alkoholbehandling vederlagsfrit. Derfor vil det oftest være efter en henvisning fra opholdskommunens misbrugscenter.

Der er også mulighed for, at borgeren selv henvender sig med ønske om behandling på Nørbygård. Ved denne indskrivningsform påhviler det borgeren, arbejdspladsen eller andre at betale udgiften til behandling.

Ved ønske om behandling på Nørbygård aftales der et forbesøg, hvor Nørbygårds behandlingstilbud præsenteres, og hvor der redegøres for behandlingsbehov. Efterfølgende vurderes behandlingens muligheder og varrighed.

Visitation til ophold i Nørbygårds bosted
Nørbygårds bosted tilbydes jf. Servicelovens § 110. Ønske om et ophold sker ved henvendelse direkte til os eller ved henvisning fra offentlige myndigheder eller andre lokale samarbejdspartnere. Før indskrivning på Nørbygård aftales der et forbesøg, hvorefter den endelige visitation foretages. Udgifter ved ophold i Bostedet dækkes af opholdskommunen og efterfølgende ydes 50 % statsrefusion.

Ved indskrivning på Nørbygård laves der aftale om, at beboeren under ophold skal være rusfri. Dette gælder ligeledes ved indskrivningen, da Nørbygård ikke råder over et afrusningstilbud. Vi vil gerne være behjælpelig med at henvise til afrusningstilbud.

Kontakt os og få yderligere information om vore tilbud.

Aftale om forbesøg sker ved henvendelse til:
Nørbygård
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 73702576
Mail: noerbygaard@noerbygaardcentret.dk