Du kan ringe anonymt på

Pårørende

Familie og pårørende tilbud

I Nørbygårds behandlingskoncept arbejdes der målrettet ud fra, at når en person i familien er i misbrug påvirkes alle i familien.

Derfor inviteres nærmeste pårørende til at være en del af behandlingen. Nørbygårds tilbud til familien, herunder børn, ægtefæller og andre pårørende, består af forskellige elementer.

Vores udgangspunkt er:
Alle familiemedlemmer er berørte af misbruget.
Det påvirker børn at vokse op i en familie, hvor der er misbrug. Vi opfordrer til åbenhed omkring misbruget.  Desuden anbefaler vi, at man under sit behandlingsforløb inviterer sine pårørende til både, besøg på Nørbygård samt til at deltage i Nørbygårds tilbud til pårørende.
Pårørende er ægtefælle/samlever, børn, forældre, søskende og evt. nære venner. Alle nogle som har betydning for den som er i behandling.

Vi vil nedenfor kort beskrive de enkelte tilbud og uddyber gerne ved behov.

Nørbygård er en del af KFUM socialt arbejde. Ballast er KFUM´s tilbud til børn og unge fra misbrugsramte familier, det er et gratis og anonymt tilbud til børn og unge imellem 5 og 25 år. Læs mere om Ballast på www.projektballast.dk eller på Facebook.

Familiemøde

Vi kan tilbyde et familiemøde, hvor ægtefælle/samlever, børn eller andre betydningsfulde deltager.

På et familiemøde vil der være mulighed for, at de enkelte familiemedlemmer får afstemt deres forventninger til behandlingsopholdet og til hinanden på kort og lang sigt.

Ligeledes er der mulighed for, at drøfte, hvordan den, som er i behandling og de pårørende tager vare på personlig trivsel og vækst. Vi er gerne behjælpelige med, at foranledige kontakt til børnegrupper eller lign. i hjemkommunen, hvis I ønsker det.

Tidspunktet for familiemøde aftales individuelt med din behandler på Nørbygård.

Parsamtaler

Vi tilbyder parsamtaler, hvor der vil være fokus på måden I kommunikerer på, samt jeres forventninger til fremtiden.

Som udgangspunkt tilbydes der 3 parsamtaler.

Tidspunkter for parsamtalerne afklares med behandleren på Nørbygård.

Familiekurus

Under behandlingsforløbet inviteres de nærmeste pårørende til, at deltage i et familiekursus, som afvikles på lørdage. Der undervises i begrebet medafhængighed og i hvorledes familiemønstret påvirkes af misbruget. Der er fokus på rollefordelingen i den afhængige familie, herunder også børnenes rolle.

Familiekurset henvender sig til den afhængige, ægtefælle, voksne børn (min 14-15 år), søskende, forældre eller andre pårørende med nære relationer til den afhængige. Sammen med behandleren afklares der, hvem der skal inviteres til familie kursuset. På familiekurset vil der være mulighed for at dele erfaring med andre pårørende, hvor fælles relevante temaer desuden kan drøftes videre i pårørendegrupper.

Der udbydes 4 familiekurser i løbet af et år. Er man som pårørende forhindret i at deltage er det muligt, at deltage på et senere tidspunkt.

For deltagelse ved Nørbygårds familiekursus vil der blive fremsendt en særskilt invitation til pårørende med angivelse af indhold, rammer og tilmelding.

På familiekurset står Nørbygård for forplejningen hele dagen.

Pårørendegrupper

Pårørende vil i forbindelse med behandlingsopholdet få tilbud om deltagelse i pårørendegruppe på Nørbygård. Pårørendegrupper mødes en gang i måneden på efterbehandlingslørdage.

På disse lørdage er der også efterbehandlings grupper for nuværende og tidligere beboer og deres pårørende.
Nørbygård er vært med formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

For deltagelse i Nørbygårds pårørendegrupper samt efterbehandlings lørdage for nuværende og tidligere beboere skal vi anmode dig/I om, at tilmelding sker senest en uge før til Nørbygårds information på tlf.: 7370 2576 eller på mail: noerbygaard@noerbygaardcentret.dk.

Scroll to Top

Du kan ringe anonymt på