Du kan ringe anonymt på

Pårørende tilbud

Pårørende tilbud hos Nørbygård

Nørbygårds behandlingskoncept har fokus på, at når en i familien har en afhængighedsproblematik, påvirker det hele familien. Derfor anser vi det som afgørende at inddrage de nærmeste pårørende i behandlingen. Nørbygårds tilbud til familier, herunder børn, ægtefæller og andre pårørende, er sammensat af forskellige elementer med det formål at støtte og forstå alle involverede. Vi opfordrer til åbenhed omkring afhængighed/misbrug og anbefaler, at pårørende gør brug af vores specifikke tilbud til pårørende.

Her er en kort beskrivelse af de forskellige tilbud til pårørende hos Nørbygård:

Familiemøder:

Vi arrangerer familiemøder, hvor vi inviterer ægtefæller/samlevere og børn m.v. Møderne giver mulighed for at afstemme forventninger til behandlingsopholdet og hinanden på kort og lang sigt. Vi faciliterer også drøftelser om personlig trivsel og udvikling for den, der er i behandling, og de pårørende. Vi kan desuden assistere med at arrangere kontakt til børnegrupper i hjemkommunen. Tidspunkterne aftales individuelt med jeres behandler på Nørbygård.

Familiekurser:

Som en del af behandlingsforløbet inviteres nære pårørende til lørdagsbaserede familiekurser, hvor vi underviser i emner som medafhængighed og familiens påvirkning af misbruget. Kurserne fokuserer på rollefordelingen i den afhængige familie. Vores målgruppe omfatter den afhængige, ægtefællen, voksne børn (min. 15 år), søskende, forældre eller andre nærtstående pårørende. Der udbydes 4 kurser årligt, hvor du vil modtage en invitation til deltagelse.

Parsamtaler:

Vi tilbyder parsamtaler, hvor vi fokuserer på jeres kommunikation og forventninger til fremtiden.

Pårørendegrupper:

Pårørende tilbydes deltagelse i vores månedlige pårørendegrupper. Denne gruppe mødes en gang om måneden på efterbehandlingslørdage, hvor vi også har grupper for nuværende og tidligere beboere.

Tilbud til børn og unge

Nørbygård er en del af paraply organisationen KFUM’s sociale arbejde. Her igennem kan vi henvise til behandlingstilbuddet Ballast. Ballast er et gratis og anonymt tilbud rettet mod børn og unge mellem 5 og 25 år fra familier med misbrugsproblemer.
Læs mere om Ballast på www.projektballast.dk eller på Facebook.

Scroll to Top

Du kan ringe anonymt på