Du kan ringe anonymt på

Medarbejdere

Nørbygårds Medarbejdere

Lene D.

Centerleder

Christina

Souschef

Mette

Administrativ Medarbejder

Anne-Mette

F. Koordinator
Alkoholbehandler

Heidi

Alkoholbehandler

Sanne

Social- og sundhedsass

Bente

Social- og sundhedsass.

Lene

Husassistent

Anette

Social- og sundhedsass.

Nadja

Social- og sundhedsass.

Marie

Pædagog

Ole

Pædagog

Hans

Servicemedarbejder

Jakob

Pædagog / Grøn mand

Sune

Socialrådgiver

Finn

Pædagog

Carina

Sygeplejerske

Dorthe

Instruktør

Vikarer:

Henning

Vikar

Lise

Vikar

Rose

Vikar

Eksterne konsulenter:

Kirsten Diechmann


Psykolog Kirsten Diechmann, er uddannet cand. pæd. psyk i 2004 fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Kirsten blev autoriseret af psykolognævnet i 2006 og har siden da tilegnet sig
erfaring fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, et kommunalt familiebehandlingstilbud og fra diverse behandlingsopgaver.

Kirsten besidder bred erfaring i både udredning, terapi, rådgivning og supervision.

Henrik Rindom

Vi kan med glæde dele med jer alle, at vi har indgået en samarbejdsaftale med Psykiater Henrik Rindom. Henrik Rindom vil fremadrettet været tilknyttet Nørbygård forsorgshjem og døgnbehandlingstilbud. Præsentation af psykiater Henrik Rindom Henrik Rindom har en baggrund som maskinarbejder hos FL Smidth, men siden besluttede han sig for at læse medicin, som han færdiggjorde i 1982 i Århus. Han ville dengang gerne være ortopædkirurg, men da han fik et ekstra job på et alkoholambulatorie i 1985, blev han så grebet af, hvad alkohol kunne gøre ved mennesker, at han blev psykiater i stedt for. Siden har han arbejdet som psykiater, men samtidigt interesseret sig for rusmiddelafhængighed og rusmidler.
Scroll to Top

Du kan ringe anonymt på