Du kan ringe anonymt på

Primærbehandling

SUL §141

Alkoholbehandling

Nørbygård døgnalkoholbehandling er et tilbud efter sundhedslovens §141. 

Nørbygård tilbyder primærbehandling af afhængighed af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer med henblik på at den enkelte bliver i stand til at få en indholdsrig og aktiv tilværelse, uden brug af rusmidler. 

Behandlingstilbuddet har 8 pladser og finder sted i mindre grupper og i trygge og private rammer. Nørbygård tilbyder primær behandling af 6 til 12 ugers varighed. Ligeledes kan der tilbydes specialiseret tilbagefaldsbehandling af kortere eller længere varighed.
Har du brug for behandling for din afhængighedsproblematik er det muligt at kontakte din opholdskommune og søge om bevilling til behandling. 

Hvilke metoeder tages der afsæt i?

Behandlingen er baseret på indlæring af tilbagefaldsforebyggelse med udgangspunkt i metoder udviklet af psykolog Terence T. Gorski. Der arbejdes med kognitive behandlingsmetoder, som ifølge internationale undersøgelser har dokumenteret effekt ved behandling af rusmiddelafhængighed. Kognitiv miljø terapi indgår som en del af behandlingen.

Behandling foregår i form af problemløsende gruppeterapi, undervisning samt terapi og samtaler i mindre grupper. Desuden er der sideløbende individuelle samtaleforløb, der tilrettelægges efter behov. Behandlingen varetages af et tværfagligt team af faguddannede og specialtrænede medarbejdere. 

Der arbejdes ud fra en individuel tilrettelagt behandlingsplan, som danner ramme for behandlingsforløbet. Behandlingsplan udarbejdes bl.a. på baggrund af en personlig screening / undersøgelse af misbrugets omfang. Derudover inddrages data fra en psykologisk personlighedstest udarbejdet af ekstern psykolog.

I tilbuddet indgår der indledningsvis samtale med ekstern psykiater, og ved behov inddrages nærmere psykiatrisk udredning og behandling.

Dette kan du få hjælp til under din døgnbehandling på Nørbygård

Scroll to Top

Du kan ringe anonymt på