Du kan ringe anonymt på

Psykolog & Psykiater

Personale

Psykiater

Henrik Rindom

Vi kan med glæde dele med jer alle, at vi har indgået en samarbejdsaftale med Psykiater Henrik Rindom. Henrik Rindom vil fremadrettet været tilknyttet Nørbygård på konsulent basis.

Henrik Rindom har en baggrund som maskinarbejder hos FL Smidth, men siden besluttede han sig for at læse medicin, som han færdiggjorde i 1982 i Århus. Han ville dengang gerne være ortopædkirurg, men da han fik et ekstra job på et alkoholambulatorie i 1985, blev han så grebet af, hvad alkohol kunne gøre ved mennesker, at han blev psykiater i stedt for. Siden har han arbejdet som psykiater, men samtidigt interesseret sig for rusmiddelafhængighed og rusmidler.

Psykolog

Kirsten Diechmann

Psykolog Kirsten Diechmann, er uddannet cand. pæd. psyk i 2004 fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Kirsten blev autoriseret af psykolognævnet i 2006 og har siden da tilegnet sig
erfaring fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, et kommunalt familiebehandlingstilbud og fra diverse behandlingsopgaver.

Kirsten besidder bred erfaring i både udredning, terapi, rådgivning og supervision.

Personale
Scroll to Top

Du kan ringe anonymt på