Du kan ringe anonymt på

Servicelovens paragraf 110

Servicelovens paragraf 110

Servicelovens paragraf 110 (§110) er afgørende inden for social- og sundhedssektoren i Danmark. Denne lovparagraf fastsætter regler og retningslinjer for, hvordan kommunerne skal yde hjælp og støtte til borgere med særlige behov. §110 giver borgere ret til midlertidigt ophold eller aflastning i forskellige former.

Denne lovparagraf sikrer, at borgere, der midlertidigt har brug for hjælp og støtte, får adgang til støtte og omsorg. Kommunerne er forpligtede til at tilbyde disse ydelser i overensstemmelse med den enkeltes individuelle behov og situation.

Servicelovens §110 er derfor af stor betydning for både borgere og kommuner, da den sikrer retssikkerhed og kvalitetsstandarder inden for social- og sundhedsområdet. Det er vigtigt for borgere at være opmærksomme på deres rettigheder i henhold til denne lovparagraf og søge hjælp og støtte, når behovet opstår.

Kvalificeret støtte i overensstemmelse med §110

På Nørbygård er vi stolte af at være en del af det danske velfærdssystem og engagerer os i at levere kvalificeret bistand og omsorg i overensstemmelse med Servicelovens §110. Nørbygårds veluddannede medarbejdere arbejder tæt sammen med borgere og deres pårørende for at skabe trygge og støttende rammer, hvor den enkelte kan trives og opnå større selvstændighed og livskvalitet.

Vi følger principperne om selvhenvendelse. Det betyder at du kan kontakte os direkte uden forudgående visitation fra din hjemkommune. Når du kontakter os, vil vi sammen undersøge, om du opfylder betingelserne for ophold på et forsorgshjem.

Tilbuddet henvender sig primært til mennesker med særlige sociale problemer, herunder misbrugsproblemer, fysiske og psykiske udfordringer samt massive sociale problemstillinger, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. Vi arbejder også efter Housing First-principperne og tilbyder en helhedsorienteret udredning samt udarbejdelse af en individuel opholdsplan i samarbejde med din hjemkommune.

Kontakt Nørbygård

Kontakt os i dag for at få mere information om, hvordan vi kan hjælpe dig i henhold til Servicelovens §110. Vi står klar til at med vejledning og praktisk støtte for at sikre, at du får den hjælp, du har brug for, når du har behov for det.

Scroll to Top

Du kan ringe anonymt på