Du kan ringe anonymt på

Afrusning

Baggrund

Afrusning & Abstinensbehandling

Nørbygård tilbyder 2 modtagerpladser som anvendes til afrusning og abstinensbehandling i et trygt og respektfuldt miljø. De er til dig som ikke forud har gennemgået  en behandling eller kan møde rusfrit op.
En forudsætning for at afrusning kan foregå på Nørbygård, er at du forud er set og vurderet af egen læge. Det er ligeledes en forudsætning at egen læge ønsker at samarbejde med Nørbygårds sundhedsfaglige personale om medicinsk behandling under afrusningen.
Afrusningstilbuddet henvender sig til dig, som forventer et ukompliceret forløb. Er du i tvivl om du er i målgruppen for at afrusningstilbud på Nørbygård, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Scroll to Top

Du kan ringe anonymt på