Du kan ringe anonymt på

Forsorgshjem

SEL §110

Forsorgshjem

Nørbygårdforsorgshjem er et tilbud efter servicelovens §110, hvor vi har 16 pladser. I forsorgshjemmet tilbydes der en midlertidig bolig til hjemløse eller funktionelt hjemløse. 

Under §110 findes selvmøderprincippet og det betyder at du selv kan henvende dig om evt. plads og kræver derfor ikke indledningsvis visitation fra din hjemkommune. Når du henvender dig, vil vi sammen finde ud af om du opfylder betingelserne for ophold på et forsorgshjem.

Nørbygård er for dig som ønsker et ophold på et mindre og rusfrit tilbud og vil arbejde med din rusfrihed under opholdet.  

Hvem kan søge optagelse på et forsorgshjem?

Tilbuddet henvender sig til mennesker med særlige sociale problemer som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. Målgruppen er også kendetegnet ved at have misbrugsproblemer, fysiske og psykiske problemer, mistrivsel og massive sociale problemstillinger.

Der arbejdes efter Housing First principperne og det betyder at der indledningsvis bliver udarbejdet en helhedsorienteret udredning og derefter en opholdsplan i samarbejd med din hjemkommune. Der er ligeledes fokus på udarbejdelse af handleplan efter §141, hvori du og din kommune planlægger det videre forløb.
Der arbejdes med motivation til at lave forandringer som kan forbedre den enkeltes levevilkår herunder fokus på fremtidigt boligbehov.

Under opholdet vil du have tilknyttet en kontaktperson som tilbyder samtaler, støtte og omsorg med udgangspunkt i dine personlige problemstillinger.

Dette kan du få hjælp til på Nørbygård forsorgshjem:
Baggrund
Scroll to Top

Du kan ringe anonymt på