Du kan ringe anonymt på

Døgnalkoholbehandling

Døgnalkoholbehandling jf. sundhedslovens §141

Nørbygård tilbyder specialiseret døgnalkoholbehandling i overensstemmelse med sundhedslovens §141 (SUL §141). Vores behandlingskoncept henvender sig til dem som er afhængige af alkohol, medicin eller andre stemningsændrende stoffer.
Målet er, at den afhængige tilegner sig nye redskaber rettet mod en meningsfuld og aktiv tilværelse uden brug af rusmidler.

Vores primære behandlingsforløb strækker sig over 6 til 12 uger, og inkluderer muligheden for specialiseret tilbagefaldsbehandling af variabel varighed. For dem, der har brug for døgnalkoholbehandling, er det muligt at kontakte hjemkommunen og ansøge om en bevilling til Nørbygårds tilbud. Der er også mulighed for at benytte vores døgnbehandlingstilbud via sundhedsforsikring, arbejdsgiverbetalt behandling, samt mulighed for at betale for eget behandlingsophold.

Metoder

Vores behandlingsmetoder bygger på tilbagefaldsforebyggelse, udviklet af psykolog Terence T. Gorski. Vi integrerer effektive kognitive metoder og miljøterapi som kerneelementer.

Erfarne behandlere varetager behandlingen med problemløsende gruppeterapi, undervisning og individuelle samtaleforløb i mindre grupper. Individuelle behandlingsplaner skræddersyes gennem omfattende screening og psykologisk personlighedstest udført af en ekstern psykolog. Nørbygård har tilknyttet psykiater Henrik Rindom, der er kendt for stor erfaring og kompetence med målgruppen, som kendes med psykisk sårbarhed og afhængighedsproblematikker – dobbeltdiagnose problematikker.

Hvad kan du forvente?

Familieperspektivet / Familiekursus

Under behandling på Nørbygård inviteres familien til et familiekursus.

Efterbehandling

Efter gennemført behandling tilbyder Nørbygård 26 ugers planlagt efterbehandling som finder sted 10 lørdage om året. Efter de planlagte 26 uger kan den afhængige og dennes pårørende benytte Nørbygårds efterbehandlingstilbud livslangt. Et gratis tilbud, som kun kræver en tilmelding. Målet med efterbehandling er at vedligeholde ædruelighed og forebygge tilbagefald. Støtte til at håndtere højrisikosituationer, Støtte et aktivt liv i personlig vækst samt skabe og opbygge et socialt netværk.

Desuden tilbyder Nørbygård mulighed for medlemskab af Nørbygård Foreningen. Et rusfrit netværk i 5 lokalgrupper fordelt i Jylland. Et netværk som understøtter aktiviteter og socialfælleskab under rusfrie forudsætninger.

Vores værdigrundlag

Nørbygård er en selvejende institution, tilknyttet KFUM´s Sociale arbejde i Danmark, som tager udgangspunkt i det kristne menneskesyn. Det betyder for os, at hvert eneste menneske er unikt og har ret til et værdigt liv og har krav på en værdig behandling.

Anerkendelse

Som medarbejdere møder vi mennesket som det er, på en respektfuld og anerkendende måde. I vores kontakt udviser vi tillid og omsorg. Vi har fokus på ressourcer og kompetencer. Forudsætningen for vellykket ophold/behandling er, at det enkelte menneske deltager aktivt og tager ansvar for eget liv.

Ansvarlighed og rummelighed.

Vores arbejde bygger på ærlighed, ansvarlighed og et højt informationsniveau i forhold til beboere og samarbejdspartnere. Vi har et særligt ansvar for at sikre rummelighed og give plads til forskellighed. Vi er tydelige omkring vore positive forventninger til kolleger og til beboere.

Engagement og loyalitet.

I arbejdet på Nørbygård udviser vi engagement og loyalitet overfor fælles mål og værdier, som bidrager til et godt arbejdsmiljø. Vi står for en professionel faglighed, og lægger vægt på at opbygge bæredygtige relationer.

Scroll to Top

Du kan ringe anonymt på