Du kan ringe anonymt på

Nørbygårds indsats mod hjemløshed

Nørbygårds indsats mod hjemløshed

På Nørbygård tilbyder vi en dedikeret indsats mod funktionel hjemløshed gennem vores Forsorgshjem, der har 16 pladser til rådighed. Her tilbyder vi midlertidig bolig til både hjemløse og funktionelt hjemløse i henhold til Servicelovens paragraf 110 (§110).

 Vi ved, at hjemløshed ofte skyldes dybere problemer og har mange forskellige konsekvenser for den enkelte hjemløse. Derfor handler vores tilgang ikke bare om at give folk et sted at bo. Vi arbejder aktivt på at løse de grundlæggende årsager til, at folk ender med ustabile boligforhold.

Støtte og ressourcer

Vores tilbud indeholder en helhedsorienteret indsats, der spænder fra rådgivning til støtte af mental sundhed, træning i jobfærdigheder, uddannelsesmuligheder og opbygning af sociale netværk. Vores mål er at tilpasse løsninger, der imødekommer individuelle behov og skaber en varig forbedring af livskvaliteten for den enkelte.

Vores erfarne medarbejdere arbejder tæt sammen med beboerne for at identificere den enkeltes specifikke behov og udvikle skræddersyede handlingsplaner. Vi tror på, at ved at adressere de underliggende årsager til funktionel hjemløshed og styrke vores beboeres evner og ressourcer, kan vi hjælpe dem med at opnå varig stabilitet og genoprette deres selvværd og livskvalitet.

På Nørbygård skaber vi et trygt og støttende miljø, hvor vores beboere føler sig velkomne og respekterede. Vi stræber efter at tilbyde mere end bare en midlertidig bolig – vi tilbyder et fundament i livet og skaber en positiv fremtid. Gennem samarbejde med vores beboere og kommunerne arbejder vi målrettet på at gøre en forskel i kampen mod funktionel hjemløshed.

Hjemløsheden er ofte et symptom på flere komplekse problemstillinger, som bl.a. kan handle om psykisk sårbarhed (dobbelt diagnose) misbrug, fysisk sygdom samt komplekse sociale problemstillinger.

I nogle tilfælde er borgeren smidt ud af egen bolig, har ikke betalt husleje, ikke mødt op til aftaler i ” systemet” blandt andet jobcentre o. Lign. Det resulterer i at borgeren mister sit forsørgelsesgrundlag og den nedadgående spiral fortsætter.

Vi ser ofte at borgeren som har levet som hjemløs ikke har overblik over nemt id, ingen bankkonto som bl.a. er forudsætning for at kan modtage kontanthjælp, sygedagpenge o. Lign. Vi hjælper og støtter borgeren i at få styr på disse socialfaglige problemstillinger – genvinder ejerskab og overblik.

Under et ophold på Nørbygård Forsorgshjem udarbejdes der en udredning samt §141 handleplan med fokus på koordinerende indsatser rettet mod fx bolig, forsørgelsesgrundlag, evt. bostøtte, jobafklaring osv.

Scroll to Top

Du kan ringe anonymt på